OCA Sittard-Stein
Locatie Elsloo

Business Park Stein 106
6181 MA Elsloo
06 - 31 26 15 02
info@ocasittard-stein.nl

OCA Sittard-Stein
Locatie Sittard

Kopenhagenstraat 7
6135 LL Sittard
06 - 31 26 15 02
info@ocasittard-stein.nl

Welkom op de website van OCA Sittard-Stein

Allereerst bedankt dat u interesse toont in onze website. OCA Sittard-Stein is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Middels een multi disciplinaire aanpak (revalidatie arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut) proberen wij mensen met chronische pijn weer beter te laten functioneren in hun dagelijkse leven en op hun werk. Daar waar de 'gewone' behandeling tekort schiet, denk dan bijvoorbeeld aan medicatie, fysiotherapie, rust of een andere eenzijdige aanpak, kan OCA door zijn multi disciplinaire aanpak dus echt een uitkomst zijn. Bij chronische pijn speelt de 'psyche' een belangrijke rol, dus een fysieke aanpak combineren met ook de hulp van een psycholoog is een echte meerwaarde. Het doel van de cliënt staat centraal, en het gehele behandelteam zal middels gesprekken, onderzoeken en behandeling in goed overleg met de cliënt en elkaar proberen om de gestelde doelen te bereiken. Graag nodigen wij U uit om over de inhoud van OCA programma meer te lezen onze site, en bij persoonlijke vragen of opmerkingen staan we u graag te woord via e-mail of telefoon.